Trang 2188, kết quả từ 21871 tới 21880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Phớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Phớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Phớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Quý Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quý Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218321842185218621872188218921902191...74341