Trang 2191, kết quả từ 21901 tới 21910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Đình Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Nhương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nhiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nhiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Đệ Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đệ Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quang Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Đình Nhiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Nhiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218621872188218921902191219221932194...74341