Trang 2192, kết quả từ 21911 tới 21920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Nhiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Nhiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Thị Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thị Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Chí Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Chí Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218721882189219021912192219321942195...74341