Trang 2194, kết quả từ 21931 tới 21940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Kim Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Kim Nguyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Duy Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Đình Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Nguyễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tổng Khởi Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tổng Khởi Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thị Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218921902191219221932194219521962197...74341