Trang 2193, kết quả từ 21921 tới 21930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trương Văn Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương Văn Sết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Khổng Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218821892190219121922193219421952196...74341