Trang 2195, kết quả từ 21941 tới 21950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Chính Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Chính Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Cao Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Cao Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Đức Nghiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đức Nghiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Quý Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Quý Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đàm Thái Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Thái Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Nguyên Noản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nguyên Noản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219021912192219321942195219621972198...74341