Trang 2196, kết quả từ 21951 tới 21960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quang Mản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Mản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Mông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 18/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Mình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Miền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Miền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219121922193219421952196219721982199...74341