Trang 2197, kết quả từ 21961 tới 21970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Miện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Miện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tuyến Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyến Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Cao Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cao Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Mảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Bá Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Bá Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Mân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219221932194219521962197219821992200...74341