Trang 2198, kết quả từ 21971 tới 21980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thanh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cao Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Mây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Ro

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ro, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Đình Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trí Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trí Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Lửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Ru

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ru, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Tô Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219321942195219621972198219922002201...74341