Trang 2199, kết quả từ 21981 tới 21990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Ru

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ru, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trương Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Văn Rở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Rở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đỗ Minh Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Tiến Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiến Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Vá Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Vá Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 7/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Sĩ Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Sĩ Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Đình Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 21/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219421952196219721982199220022012202...74341