Trang 2202, kết quả từ 22011 tới 22020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Bá Lặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Lặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Công Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đăng Văn Lặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Văn Lặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219721982199220022012202220322042205...74341