Trang 2203, kết quả từ 22021 tới 22030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Quang Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Lảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Lảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Khay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hồng Khuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Khuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Khuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đàm Thái Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Thái Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219821992200220122022203220422052206...74341