Trang 2205, kết quả từ 22041 tới 22050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Răng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Răng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Khiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Khiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khúc Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Thế Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thế Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trung Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Ngọc Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220022012202220322042205220622072208...74341