Trang 2204, kết quả từ 22031 tới 22040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Khúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Khúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trương Văn Ráy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ráy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Thanh Khiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Khiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đăng Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Rê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Rê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trương Văn Ri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ri, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đinh Danh Khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Danh Khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219922002201220222032204220522062207...74341