Trang 2206, kết quả từ 22051 tới 22060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Bá Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Bá Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Duy Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Kiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Kiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Kiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220122022203220422052206220722082209...74341