Trang 2207, kết quả từ 22061 tới 22070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Đăng Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đăng Hên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phí Văn Hống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Văn Hống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đinh Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đinh Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Tiến Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Công Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Huyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220222032204220522062207220822092210...74341