Trang 2208, kết quả từ 22071 tới 22080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220322042205220622072208220922102211...74341