Trang 2209, kết quả từ 22081 tới 22090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Lâm Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Lâm Huề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗng Gia Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Gia Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Quốc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...220422052206220722082209221022112212...74341