Trang 2210, kết quả từ 22091 tới 22100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần ích Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần ích Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Quốc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quốc Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Đăng Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đăng Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220522062207220822092210221122122213...74341