Trang 2214, kết quả từ 22131 tới 22140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Đình Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220922102211221222132214221522162217...74341