Trang 2237, kết quả từ 22361 tới 22370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Công Lên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Lên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Não

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Não, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Mý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Xích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223222332234223522362237223822392240...74341