Trang 2238, kết quả từ 22371 tới 22380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Một, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vỗ Phương (Bác Phong)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vỗ Phương (Bác Phong), nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 30/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Sách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223322342235223622372238223922402241...74341