Trang 2239, kết quả từ 22381 tới 22390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Thị Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Lành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Công Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Sinh Phất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sinh Phất, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hoàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Căm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Căm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Meo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Meo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223422352236223722382239224022412242...74341