Trang 2241, kết quả từ 22401 tới 22410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Đức Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Chiến Hạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chiến Hạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Toạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Toạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tất Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Sỹ Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223622372238223922402241224222432244...74341