Trang 2243, kết quả từ 22421 tới 22430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Thành Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thành Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Như Nở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Nở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Gấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trương Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...223822392240224122422243224422452246...74341