Trang 2244, kết quả từ 22431 tới 22440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Thị Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thị Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Mong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Thế Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thế Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đậu Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Huy Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Viết Nung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Nung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223922402241224222432244224522462247...74341