Trang 2246, kết quả từ 22451 tới 22460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khoong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Sỹ Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Kim Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đông Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đông Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 7/11/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân Cớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Cớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Ngọc Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224122422243224422452246224722482249...74341