Trang 2247, kết quả từ 22461 tới 22470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kim Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Bì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Công Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Công Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Tùng Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tùng Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Ngọc Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224222432244224522462247224822492250...74341