Trang 2248, kết quả từ 22471 tới 22480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Đình Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đình Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Ơn (Vũ Đình Ơn)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Ơn (Vũ Đình Ơn), nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quách Như Khuôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Như Khuôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lùn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trương Văn Lù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lù, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trương Văn Lức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...224322442245224622472248224922502251...74341