Trang 2250, kết quả từ 22491 tới 22500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Công Duân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Duân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Liệt sỹ: Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 16/9/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224522462247224822492250225122522253...74341