Trang 2251, kết quả từ 22501 tới 22510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Sông Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sông Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Công Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 1/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Mậu Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 4/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thanh Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Tao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 16/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/11/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224622472248224922502251225222532254...74341