Trang 2252, kết quả từ 22511 tới 22520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đăng Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Công Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Công Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tô Minh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224722482249225022512252225322542255...74341