Trang 2266, kết quả từ 22651 tới 22660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Gương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Gương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Công Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Đức Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Duy Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226122622263226422652266226722682269...74341