Trang 2337, kết quả từ 23361 tới 23370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Chí Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bưởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lò Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Năng Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Năng Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...233223332334233523362337233823392340...74341