Trang 2342, kết quả từ 23411 tới 23420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Ngậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 1/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nhan Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhan Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 27/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý Thần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 19/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Đức Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nhi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 23/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233723382339234023412342234323442345...74341