Trang 2343, kết quả từ 23421 tới 23430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Võ Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Đẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đẩy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233823392340234123422343234423452346...74341