Trang 2349, kết quả từ 23481 tới 23490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quyết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quyết Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Xuân Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234423452346234723482349235023512352...74341