Trang 2402, kết quả từ 24011 tới 24020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đình Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Duy Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Duy Phần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Phần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Đinh Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đinh Phóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239723982399240024012402240324042405...74341