Trang 2415, kết quả từ 24141 tới 24150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Đình Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Chiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Hiển Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiển Thâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Ung Đ Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Đ Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241024112412241324142415241624172418...74341