Trang 2418, kết quả từ 24171 tới 24180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lâm Tiến Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tiến Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tống Văn Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Xô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241324142415241624172418241924202421...74341