Trang 2417, kết quả từ 24161 tới 24170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái M Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái M Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bậc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bậc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Hữu Xưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Xưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Su, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kim Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241224132414241524162417241824192420...74341