Trang 2420, kết quả từ 24191 tới 24200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Th Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Th Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Viết Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...241524162417241824192420242124222423...74341