Trang 2426, kết quả từ 24251 tới 24260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...242124222423242424252426242724282429...74341