Trang 2435, kết quả từ 24341 tới 24350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Tằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243024312432243324342435243624372438...74341