Trang 2448, kết quả từ 24471 tới 24480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kha Ngọc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kha Ngọc Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hoàng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244324442445244624472448244924502451...74341