Trang 2484, kết quả từ 24831 tới 24840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Huy Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Huy Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phúc Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phúc Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hứa Trọng Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Trọng Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Đình Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đình Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...247924802481248224832484248524862487...74341