Trang 2488, kết quả từ 24871 tới 24880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Tân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Nga Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nga Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Thanh Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248324842485248624872488248924902491...74341