Trang 2496, kết quả từ 24951 tới 24960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thành Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Xuân Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đình Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Coòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Coòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Chu Văn Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...249124922493249424952496249724982499...74341