Trang 2525, kết quả từ 25241 tới 25250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bế Văn Lỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Văn Lỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Viết Lường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Viết Lường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Lủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Lủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đàm Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mạc Văn Lèng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Văn Lèng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Tiến Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Tiến Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...252025212522252325242525252625272528...74341