Trang 2528, kết quả từ 25271 tới 25280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lộc Văn Lết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Văn Lết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bế Văn Lẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Văn Lẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bế Xuân Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Xuân Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Đại Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Đại Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Kiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252325242525252625272528252925302531...74341